มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยมีผศ. ดร. คุณคมสันโสม ณ วัตรคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นวิทยากรบรรยาย# เรื่อง การเตรียมการเพื่อการเตรียมการเพื่อเตรียมรับความพร้อมในการปฏิบัติงานที่โรงแรมลองบีชชะอำจ. […]

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการจัดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับโครงการเปิดรับชาวต่างชาติไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น […]

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 […]

  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of […]

23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” […]

มาฝึกต่อกันอีกครั้งกับการ “ฝึกภาษาจีน” แบบเข้าใจง่าย ๆ  วันละ 3-4 คำ เพื่อให้เราเป็นคนที่มีทักษะภาษาทันโลกยุคปัจจุบัน… โดยวันนี้ผมได้นำข้อมูลดี ๆ จาก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน  ซึ่งนำพานักเรียน […]

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย […]

YouTube