รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มร.สส. ได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในอนาคต ที่สังคมไทยจะเป็นสังคมสำหรับผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เป็นยุคแห่งการเจริญของเทคโนโลยีกับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ […]

  ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน หวังปั้นคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ […]

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน […]

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู […]

TSE จัดงานครบรอบ 30 ปี ในงาน “TSE Engineering and Beyond” ดึงอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง […]

โอกาสดี! สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ พบกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่จะเดินทางมาให้คำปรึกษาถึงเมืองไทย แบบส่วนตัว! สถาบัน IED หรือ Istituto Europeo di Design สถาบันด้านดีไซน์ชื่อดังของประเทศอิตาลี มีแคมปัสอยู่ในเมืองต่างๆ […]

จากการที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรณรงค์ให้ยกเลิกสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร โดยเชิญผู้ถูกร้องเรียนมาให้ข้อมูลในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้นัดหมายผู้ถูกร้องเรียนไปแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวโดยละเอียด จึงขอเลื่อนการนัดหมายผู้ถูกร้องเรียนออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ

YouTube