รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับน้ำดื่มตรา THC 0.02 ผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้นไม่เป็นความจริง บริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาราชการคณบดีวิทยาลัยสหเวช เชิญ 4 หน่วยงานพันธมิตรเร่งวิจัยและผลิตยาไทย 16 ตำรับที่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อให้แพทย์แผนไทยได้นำไปใช้ในการรักษาโรค […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ (work Antibiotic Awareness Week) ระหว่างวันที่ 16 – […]

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ (Center for Psychological Wrlness) ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จากความเครียดในชีวิตประจำวัน ทั้งจากการเรียน […]

รองฯ คณิต เปิดงานกอล์ฟการกุศล ศิลปากร พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงถ้วยรางวัล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี […]

ดร.กวาง จุดประกาย บูรณาการสื่อ จัดอีเว้นท์ ยุคดิจิตอล สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า นศ.ป.เอก ศิลปากร เมื่อวันที่ […]

YouTube