วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ […]

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดบริการห้องพักสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ มีแพทย์และพยาบาล รวมทั้งสหวิชาชีพช่วยฟื้นฟูสุขภาพครบครัน เปิดจองแล้ววันนี้ ห้องพักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการอยู่คนเดียว เริ่มมีปัญหาในกลุ่มอาการสมองเสื่อม ความจำถดถอย […]

วันนี้ (อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

ยุทธศาสตร์ในเรื่องเกษตรอาหาร เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทาง ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ของทางภาครัฐในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารสู่การเป็นครัวโลกของประเทศไทย ขยายบทบาทสู่ภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่ […]

ชมรมว่ายน้ำมรภ.สวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมไว้อาลัยแด่ ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้มีคุโณปการต่อวงการว่ายน้ำและผู้บุกเบิกกีฬาระบำใต้น้ำของไทย กีฬาระบำใต้น้ำได้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก โดย ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ […]

  นักศึกษาและนักวิจัย มทร.ธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรมหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 แสดงผลเมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิร่างกายสูงด้วยการพัฒนาหน้ากากและแถบยางยืดเคลือบตกแต่งด้วยสารเทอร์โมโครมิก ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา อาจารย์นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

ความพิเศษงานกาชาดปีนี้ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้ชมได้สัมผัสด้วยความตื่นตาตื่นใจ หนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมทางสุขภาพ Virtual Healthcare ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัย สภากาชาดไทยและนำเสนอเป็นครั้งแรก ในโลกในงานกาชาดครั้งนี้ […]

YouTube