พก. จัดอบรม เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน หวังขยายเครือข่าย อพม. สร้างเครือข่ายคนพิการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ วันนี้ (3 ก.ย. […]

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยกับสำนักข่าวการศึกษาไทย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 […]

  ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน หวังปั้นคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ […]

สายลับทับแก้ว “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสีขาว” ม.ศิลปากร ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร มอบนโยบายให้ กองกิจการนักศึกษา โดยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา […]

อธิบดี กรมพละ อบรมผู้นำโยคะ อสก.และผู้นำการออกกำลังกาย ์ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้นำการออกกำลังกายโยคะ ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย […]

YouTube