ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

สวนสุนันทาร่วมกับนศ.หลักสูตร HIDA-คณะแพทย์ม.นวมินทร์ฯ จัดโครงการผ่าตัดข้อศอก-ข้อเข่า-ข้อเท้าเสื่อม 66 ข้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

   “กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูงมาก ด้วยคุณค่ามหาศาลทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ โภชนาการ ความงาม ฯลฯ ทันทีที่อำนาจรัฐไฟเขียว จุฬาฯ […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโรงพยาบาลสนามสำรองโรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดย ศาสตราจารย์ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ขอเชิญร่วม กิจกรรม VIRTUAL RUN สวนสุนันทา 84 ปี […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ตระหนักเรื่องนี้มาโดยตลอด และจากการประเมินความพร้อมและศักยภาพหลายด้านจึงได้เตรียมการในการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาคมชาว มทร.ธัญบุรี […]

YouTube