ม.บูรพา มอบอัดฉีดนักกีฬาโอลิมปิก พร้อมเสื้อสามารถ

ม.บูรพา มอบอัดฉีดนักกีฬาโอลิมปิก พร้อมเสื้อสามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา เผยถึงความภูมิใจ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา แบบออนไลน์ ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

“อ้อย” อรสา เที่ยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ “แบม” กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบเลเซอร์เรเดียลหญิง ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ครั้งที่ 32 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 205 ประเทศ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา จึงมอบทุนสวัสดิการและเสื้อสามารถให้กับนักกีฬาจำนวน 2 คนดังนี้
1. นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกีฬาเรือแคนู ได้รับทุนสวัสดิการนักกีฬาจำนวน 20,000 บาท และรับเสื้อสามารถ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ตัว
2 นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับเสื้อสามารถ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ตัว
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 อีก 2 ท่านดังนี้
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในคณะผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลมาศ ประชากุล ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะนักจิตวิทยาการกีฬา นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

สวนสุนันทา "พารอดTCA'65" จัดวิทยากรระดับประเทศมาชี้ช่องสู่ประตูมหา'ลัย ถามมาตอบไปกันสด ๆ ประเดิม 28 ก.ย.นี้

Sat Sep 11 , 2021
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) “ปรับ” ระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 หลายอย่าง อาทิ ปรับลดการสอบให้น้อยลง […]