ม.กรุงเทพ จัดเต็มพากูรูเติมความรู้ แชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษาถึงห้องเรียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลสำคัญ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เปิดมุมมองระดับมาสเตอร์คลาส เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย พร้อมสร้างแรงบันดาล สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การทำงานจริงในอนาคต นำโดย

  • คุณชาคริต อิ้มพัฒน์ บริษัท แอสเซนต์ บิท จำกัด บรรยายหัวข้อ “Blockchain Technology & Cryptocurrency และสกุลเงินดิจิตอล”
  • คุณนฤมล บุญสนอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และวิทยากรทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องลงทุน”
  • ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) บรรยายหัวข้อ LOCAL TO MARKET
  • คุณกฤษฎิ์ กวักเพฑูรย์ เจ้าของเพจแชร์ Shopee กับพี่พีซ: Shopee for SMEs และที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและการตลาดแก่หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ SMEs บรรยายหัวข้อ  E-Commerce”
  • คุณอรรถพล ฟักน้อย Founder & CEO บริษัท Dev Design Corner Co., Ltd. และผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาดด้วยวิธี ASO (App Store Optimization) บรรยายหัวข้อ “Digital Marketing”

Next Post

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดอบรมฟรี “Smart Drone อัจฉริยะ” เตรียมจับมือ MOU ประเทศจีน

Tue May 21 , 2024
  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]