SamChuk Street Art รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ตะลุยตลาดสามชุก

 

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชวนชาวไทยช่วยกันเที่ยวเมืองไทย ประเดิมตลาดสามชุก ชุมชน ที่มีแนวคิดร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทางด้านศิลปกรรม เพื่อทำการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สิ่งที่จะสามารถทำให้ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ฟื้นคืนสภาพหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 โดยเป็นการจัดกิจกรรมศิลปะ ที่สะท้อนถึงสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของชาวตลาดสามชุก กับพื้นที่ชุมชน จึงนำมาสู่การสร้างสรรค์ SamChuk Street Art Project หรือผลงานศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะ เป็นการทำนุบำรุงรักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยให้ยืนหยัดอยู่ร่วมกับชุมชนไทยอย่างยั่งยืน และกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมกับชุมชนตลาดสามชุก ในนามภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ การออกแบบ และการจัดการศิลปกรรม ให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในชุมชน

“คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อส่งมอบให้ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี และในเวลาเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมกับชุมชน ในงาน SamChuk Street Art Project ครั้งนี้ ดีใจและขอเชิญทุกท่านให้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทย ด้วยวิถีไทย และยังอิ่มเอมใจไปกับทัศนศิลป์ชุมชนภายในตลาดสามชุกอีกด้วย”  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวเปิดเผย

#https://gooduniversity.net/

Next Post

HIDA รุ่นที่ 1 จัดปัจฉิมนิเทศ "ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์" อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเยี่ยมและนักศึกษาดีเด่น

Sat Apr 9 , 2022
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา HIDA รุ่นที่ 1 สวนสุนันทา พร้อมนำเสนอผลงานของนักศึกษาหัวข้อต่าง ๆ โดย “ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” […]