กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU – เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU – เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”
               รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ร่วมเปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ที่ชั้น 1 อาคาร CC ASEAN มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม คุ้มครอง และเสริมสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคประชาชนด้วย
             ในการนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน อาทิ การจัดอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน การอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในเรื่องการไกล่เกลี่ย เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
นอกจากนี้ นายเรืองศักดิ์ สุวารี รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล ได้ให้เกียรติร่วมเสวนา หัวข้อ “เราเคลียกันได้” ในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณาจารย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ ชั้น 4 อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
ที่มา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU
#https://gooduniversity.net/

Next Post

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เปิดหอศิลป์ 'รศ.สุวัฒน์' แหล่งสร้างผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยแนวพุทธศิลป์

Mon May 23 , 2022
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เปิดหอศิลป์ รศ.สุวัฒน์ แหล่งสร้างผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยแนวพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปะในพื้นที่ชานเมืองกรุง  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 […]