ดร๊าฟ“ดวงฤทธิ์” หนุนแก้ไขอำนาจสถาบันวิจัยฯ ช่วยลดงบอุดหนุน-ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

 

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนร่างสถาบันวิจัยฯ ลดงบอุดหนุนจากรัฐบาลในระยะยาว เสริมศักยภาพงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้ประเทศ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่รัฐสภา รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองประธานกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) มีภารกิจสําคัญ คือการวิจัยคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดหย่อม(SME) และภาคชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สาระสําคัญในการแก้ไขพระราชบัญญัติในครั้งนี้ คือ เพื่อที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะสามารถนําผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

ผลดีในการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้คือทําให้หน่วยงานสามารถลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลและทําให้งานวิจัยของประเทศไทยมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการของภาคเอกชนจะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในด้านวิจัยและนวัตกรรมจากการร่วมทุนกันโดยการใช้ความรู้ด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

“ปพิชญา นำเจริญลาภ” สาวน้อยหน้าใส หนึ่งในทีมนักพากย์หนังการ์ตูนแอนิเมชัน Inside Out 2 

Thu Jul 11 , 2024
  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาวน้อยหน้าใส หนึ่งในทีมนักพากย์หนังการ์ตูนแอนิเมชัน “Inside Out 2” ที่ทุบอีกหนึ่งสถิติด้วยการเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้มากที่สุดของปี […]