เปิดกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565
กำหนดการ
📍 2 – 3 เมษายน 2565
9.00 น. ลงทะเบียน
12.30 น. ตั้งแถวเข้าหอประชุม
13.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
18.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยจะซ้อมและรับจริงในวันเดียวกัน และแบ่งตามคณะดังนี้
📍 วันที่ 2 เมษายน 2565
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะดุริยางคศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍 วันที่ 3 เมษายน 2565
– คณะรัฐศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะบัญชี
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์

Next Post

โควตาสู่อนาคต!! โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับ TCAS รอบที่ 2 โควตา จำกัด 47 ที่นั่งเริ่ม 1ก.พ.นี้

Fri Jan 28 , 2022
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รวม […]