อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ”

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “ผู้หญิงยุคใหม่ บริหารด้วยหัวใจ”  ให้แก่ผู้บริหารของโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2 (Young CEO) ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารเตรียมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้ง ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร รศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายครั้งนี้

ในการนี้คณะนิเทศศาสตร์ BTU Channel จะทำการบันทึกเทปการบรรยายสด ของท่านอธิการ เพื่อนำเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ยิ่งนี้มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ติดตามในสื่อต่างๆในทุกช่องทางต่อไป

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

คณะผู้บริหารสวนสุนันทาเยี่ยมชมโรงงาน MKF ร่วมมือวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Mon Dec 20 , 2021
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และรศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ […]