มกธ. – SME D Bank จับมือร่วมลงนาม MOU พร้อม 3 องค์กรภาครัฐ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs พร้อมเข้าสู่แหล่งทุนควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME พร้อมเข้าสู่แหล่งทุนควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. : SME D Bank) และ ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

ทั้งนี้มี ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโอกาสนี้ด้วย
สำหรับความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมการเข้าสู้แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ของประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจต่อยอดให้เติบโต และเสริมสร้างความสามารถในแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และอีก 4 หน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้การสนับสนุนทรัพยากรร่วมกันอีกด้วย

ในการนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผู้บริหารของหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เปิดตัวหนังสือ Doing to Done ลงมือทำเพื่อความสำเร็จ สูตรสำเร็จจัดการงานและชีวิตที่ยุ่งเหยิงแบบง่ายๆ พร้อมพูดคุย “โค้ชเม้ง” ดร.ทรรศวรรณ ผู้แปลและนำเข้าหลักสูตร

Fri Jun 21 , 2024
  เปิดตัวหนังสือ Doing to Done ลงมือทำเพื่อความสำเร็จ สูตรสำเร็จจัดการงานและชีวิตที่ยุ่งเหยิงแบบง่ายๆ พร้อม Talk & […]