“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2567 อย่างอบอุ่น

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 โดยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ ได้เดินทางมาต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวที่จะร่วมใช้ชีวิตในรั้ว BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อย่างมีความสุขร่วมกัน

บรรยากาศในวันนี้มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งในภาคปกติและภาคสมทบกันอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เป็นทั้ง ดารา นักแสดง สื่อมวลชน ทั้งรุ่นพี่ และคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์จากคณะต่างๆ จัดบูธให้คำปรึกษาพร้อมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่กันอย่างอบอุ่น
สำหรับบริเวณด้านในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มีบริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แบบ one stop service ได้แก่ สำนักทะเบียน สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การให้บริการรับสมัครทุนนักกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร การให้บริการด้านหอพักของมหาวิทยาลัยฯ และการให้บริการข้อแนะนำคำปรึกษาด้านการศึกษาต่างๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างดีที่สุด

การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 ได้จัดขึ้นในตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดเปิดเทอมวันแรกพร้อมกัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 และจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม BangkokThonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ส.กีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ แสดงบินโดรน 700 ลำแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายความจงรักภักดี ณ จังหวัดอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี

Tue Jun 4 , 2024
  “ชาดา รมช.มหาดไทย” พร้อมชาวอุทัยธานี เปิดการแสดงบินโดรน 700 ลำ แปรอักษรเทิดพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี” ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ […]