“ศ.ดร.บังอร”อธิการบดี มกธ.ร่วมหารือ CSC ประเทศจีน เตรียมจัดงาน “China Education Fair in Thailand”

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ​ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ดร.พัชรินรุจา​ จันทโรนานนท์ และ ศ.ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร ผู้ช่วยอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมประชุมหารือด้านวิชาการ และการส่งเสริมพัฒนาการศึกษากับคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Scholarship Council : CSC) ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมการศึกษาจีนในประเทศไทย (China Education Fair in Thailand) ซึ่งงานมหกรรมการศึกษาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การจัดงานดังกล่าว จะเป็นการส่งสริมความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการศึกษาให้กับนักศึกษาของทั้งสองประเทศ การให้ทุนการศึกษา รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ขยายโอกาสในการส่งเสริมวิชาการ การจัดการศึกษา และพัฒนาด้านวิชาการ ให้กับนักศึกษาจีน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อการจัดงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆร่วมกันอีกด้วย

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

143 ผู้มีชื่อเสียง รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2567 ยกเป็นต้นแบบทางพระพุทธศาสนา

Sat May 25 , 2024
บุคคลสำคัญ ทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 140 รายชื่อ เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2567 ประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต […]