ยังมีโอกาส! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เริ่มวันนี้ – 10 ต.ค. 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564
สอบข้อเขียน 14 – 15 ต.ค. 2564
สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 2564
ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 22 ต.ค. 2564
รายงานตัว และลงทะเบียน 28 ต.ค. 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564
📍คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. ผู้สำเร็จการศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
📍น้องๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายรับสมัคร : 02-800-6800 ถึง 5 หรือ 081-6352536
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th และ www.facebook.com/BTUclub
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ www.md-btu.com และ www.facebook.com/MdBtuOfficial
📍หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

Next Post

มทร.ธัญบุรี เปิดรับทุกช่วงวัยเข้าเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร

Fri Oct 8 , 2021
มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 […]