“ดร.ดวงฤทธิ์” ห่วงกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา

 

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ  ได้ลุกขึ้นอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ว่า มุมมองอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือด้านการศึกษาที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องๆ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงระบบการศึกษาของเราตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถม จนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเข้าถึงระบบการศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถม ก็เป็นไปได้ แต่การเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมกลับเป็นไปได้ยากมากๆ ที่จะได้รับการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

สำหรับน้องๆ กลุ่มนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านการเงิน โดย ณ วันนี้ น้องๆ กลุ่มนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ที่ผ่านมาพวกเราได้ไปทำการศึกษาและพูดคุยกับน้องๆ หลายคนในกลุ่มนี้ เรื่องสำคัญที่น้องๆ มีความต้องการเป็นอย่างมากคือการได้รับสิทธิที่จะไม่โดนเลือกปฏิบัติทางด้านการศึกษา

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

มทร.ธัญบุรีร่วมโครงการการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงทหารดำ ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Sat Mar 2 , 2024
การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยหนอนแมลงทหารดำ การจัดการขยะอาหารแบบนำมาใช้ใหม่ โครงพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตหนองแขม ความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กรุงเทพมหานคร […]