ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กทม.

 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2.6 ล้านบาท

“ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจัดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดยาวนานต่อไป โดยท่าน ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  1,334,499 บาท, คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันในเครือ  1,030,820 บาท และสาธุชนมาร่วมทำบุญ 1,295,496.25 บาท รวมยอดถวายทั้งสิ้น 3,660,815.25 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

จบแบบมืออาชีพ “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” รับรอบ Portfolio พร้อมชวนมากรี๊ด 5 หนุ่มวง PERSES และทิกเกอร์ อชิระ (TIGGER) ใน SSRU Open house 21-22 พ.ย.นี้

Mon Nov 13 , 2023
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รับตรง รอบ Portfolio   เปิดรับ 7 สาขาวิชา  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2. […]