อธิการบดี มกธ. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ปาร์ตี้เด็กหอ” เน้นความสมัครสมานสามัคคี สนุกสนาน เสริมสาระความรู้แก่นักศึกษา

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ชุดนอนปาร์ตี้” หรือปาร์ตี้สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา แนะนำอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสนุกสนาน และให้สาระความรู้ เช่น การแข่งขันแดนซ์สุดมัน การแข่งขันแต่งกายในธีมชุดนอน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ เป็นต้น

ในการนี้มี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมให้ข้อแนะนำศิลปะการใช้ชีวิตและการเรียนอย่างมีความสุขภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้าร่วมสนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงมาร่วมสร้างความบันเทิงให้ความสนุกสนานแก่นักศึกษาด้วย อาทิ อาจารย์ ดร.วโรดม ศิริสุข (ชายแฮ็คส์) ผู้อำนวยการโครงการดารา ศิลปินและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร (ต๊อกแต๊ก) นวลละออ ดอนเสือ (ป้อน) ลลิฉัตร์ วราวิโรจน์พล (บิว) และลลิภัสร์ วราวิโรจน์พล (เบียร์) ณ ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการ ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ฟรี

Mon Jun 12 , 2023
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการฟรี คุณสมบัติ  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ […]