มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับตรง ปี 67 คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับตรง 67 คณะพยาบาล

รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 66

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คําานวณ

2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
3. นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การสอบคัดเลือก
– สอบข้อเขียนรอบแรก 4 พ.ย. 66 เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์
– ประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 พ.ย. 56
– สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ย. 66 เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์
– ตรวจร่างกาย 11 พ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. ที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พุทธมณฑลสาย 5

-รายวิชาที่สอบคัดเลือก
(1) ภาษาไทย (2) ภาษาอังกฤษ (3) วิทยาศาสตร์ (4) คณิตศาสตร์ (5) ความรอบคอบ

ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน และชำระค่าเทอม 20 พ.ย. 65 ไม่เกิน 30 พ.ย. 65

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

https://sites.google.com/bkkthon.ac.th/nurse-details/

Next Post

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Komaru Transportation Foundation และ Fukuyama City University

Fri Sep 22 , 2023
  ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ประธานบริษัทขนส่ง Komaru Transportation […]