บริติช เคานซิล เปิดให้ 29 ทุน Women in STEM สำหรับผู้หญิงในแวดวง STEM จาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร

 

บริติช เคานซิล เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและบทบาทด้านอาชีพในแวดวง STEM ให้แก่ผู้หญิง ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา Women in STEM อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ สำหรับผู้หญิงที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ Early Academic Fellowship สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM ในมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร โดยในปีการศึกษา 2565/66 นี้ มีทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ทุน จาก มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับผู้หญิงใน ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ตลอดจนค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับผู้ที่มีบุตร โดยจากผลสำรวจของ(UNESCO) พบว่าปัจจุบันทั่วโลกมีสัดส่วนนักวิจัยเพศหญิงไม่ถึงร้อยละ 30 และมีนักเรียน/นักศึกษาหญิงเพียงร้อยละ 30  ที่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเพื่อขอรับทุนได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem

Next Post

จุฬาฯ เปิดตัว “Degree Plus” แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ Lifelong Learning ร่วมมือสยามพิวรรธน์ด้านวิจัยและนวัตกรรม

Wed Mar 2 , 2022
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสคูลดิโอ ธุรกิจในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย จัดงานเปิดตัว “Degree Plus” […]