มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ 6 จังหวัด รวมทั้งหมด 156 ตำบล ด้วยการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมกับระบบเศรษฐกิจบีซีจี […]

บริติช เคานซิล (British Council) จัดการประชุม สคูลส์ นาว (School Now!) ประจำปี 2566 ที่ดูไบ โดยบรรดาผู้นำด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนจากโรงเรียนพันธมิตรของบริติช […]

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหิดล ยังอยู่ในอันดับที่ 2 ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น […]

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ “ศูนย์เอ็มเน็ต” (MNET Center)  ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการออกกำลังกายทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 4 สหสาขาวิชาในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ที่ได้จัดกิจกรรมต่อยอดความรู้จากในห้องเรียน สู่การได้ลงมือปฏิบัติจริง […]

  เตรียมพร้อมสู่การเป็นเชฟระดับมืออาชีพ ที่ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร เทอมเมษายน 66 […]

  มกธ.เปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” มุ่งวางรากฐานความรู้อย่างเข้มข้นสู่อาชีพ “ปลัดอำเภอ” พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง […]

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า […]