ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เดินหน้านำข้อมูลเด็ดออกสู่สังคม ทั้งเรื่องราวดี ๆ ของบุคลากร ครู […]

  ลงสรงพระสุพรรณกัลยา นางสาวสยาม แต่งหย้องคัวงาม แม่หญิงล้านนา คอนหาม ข้ามท่ง เสาหลักบ้าน ศาลหลักเมือง และโคกพนมดี […]

สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ร่วมกิจกรรม INTERNATIONAL UTKISIC TALKS แนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก […]

  พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร […]

  กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม […]

วิทยาลัยทองสุข ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ […]

หนุ่มศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ เพื่อการใช้งาน ‘กระถางธูปและเชิงเทียน’ สำหรับศาสนสถาน โปรดักดีไซน์เนอร์ รั้วราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 4 […]

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “จำศิลป์” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบที่มีแนวคิดที่หลากหลาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ […]