กองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา จับมือ กาแฟพันธุ์ไทย จัดกิจกรรม “PTGENERGY สร้างอาชีพสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม […]

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ก๋วยเตี๋ยวเรือทัพพ์ทอง ลงนามความร่วมมือเพื่อเตรียมขยาย สาขาความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือ รสแซ่บ […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’66 รอบ Quota หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7  เมษายน […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดข้อมูลจำนวนนักศึกษารวมล่าสุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยเป็นจำนวนนักศึกษารวม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ […]

วันที่ 15 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]

ภาพบรรยากาศประจำปีการศึกษา 2564 โดยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญรับชม การแสดงและการเสวนา […]

สถาบันไทยศึกษาและวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมสร้าง “โปรแกรม VR หอประวัติกับจุฬาฯ ในความทรงจำ” นำร่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโลกเสมือนจริงแบบสามมิติ ทำอดีตให้ทันสมัย สื่อสารสนุกโดนใจคนรุ่นใหม่ […]