อัสสัมชัญ จัดงานเปิดบ้าน Open House 2019

อัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมงาน Open House 2019
_________________________


โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอเชิญผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ASSUMPTION COLLEGE OPEN HOUSE 2019 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และบุคคลภายนอก ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2630-7111-25 ต่อ 425, 426 และ 427

สำหรับบุคคลภายนอก ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNK32-jmPqVleWVolgesQl7x_mhLj5ets6R2UUN8GR5AyVGA/viewform


สำหรับแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ กับ รากฐานที่ต้องสร้างให้เหมาะกับการต่อยอดการเรียนรู้
ASSUMPTION WAY : ASSUMPTION STYLE ประกอบด้วย แผนการเรียน 6 แผนการเรียน
1. แผนการเรียน Gifted : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
2. แผนการเรียน BELL English Program : ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ BELL ตามแนวทาง BELL Educational Trust England
3. แผนการเรียน English Chinese Program : ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามแนวทางตำรากลางมูลนิธิฯ และ Youth Chinese Test (YCT)
4. แผนการเรียน Digital and Technology : ห้องเรียนเน้นดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามแนวทาง STEAM Education
5. แผนการเรียน AUA English Program : ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง AUA  Language Center
6. แผนการเรียน English Program ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ตามแนวทาง British Integration Curriculum

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885/

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นาฏศิลป์สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูประจำปี

Thu Aug 22 , 2019
22 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู ประจำ ปีการศึกษา 2562 […]

YouTube