มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศไทย

มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ก่อตั้งโดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน(นาคหิรัญกนก)ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 7 ปี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลายต่อหลายรุ่นออกมาประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆมากมายตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิที่ตั้งไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย เหลือสังคม

ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ ทางมูลนิธิมีความตั้งใจในการเริ่มขยายทุนการศึกษามายังเด็กนักเรียนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไปตามเป้าหมายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทำการเปิดรับใบสมัครแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนไทยชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศเข้ามาติดตามรายละเอียดของเงื่อนไขและคุณสมบัติ พร้อมยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนก่อนเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายในสถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง
3. เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2566
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ต้องตอบคำถามในการแสดงความเป็นตัวตนและทัศนคติต่อ สังคมในเรื่องต่างๆ

นอกเหนือจากนี้ท่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.angelswingsfoundationthailand.org
หรือติดตามเฟสบุ๊ค “มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ประเทศไทย”
https://www.facebook.com/angelswingsthailand?mibextid=LQQJ4d

Next Post

'สวนสุนันทา' เปิดให้บริการมวยไทย อะคาเดมี่ (SSRU MUAY THAI ACADEMY) อายุ 6 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มาฝึกได้เลย

Mon Feb 27 , 2023
สวนสุนันทา เปิดให้บริการมวยไทย อะคาเดมี่ (SSRU MUAY THAI ACADEMY) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บริการมวยไทย อะคาเดมี่ […]