เรียนฟรีมีเงินเดือนให้! ป.โท-ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พระจอมเกล้าธนบุรี


เปิดให้ทุนเรียนฟรีที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา
ในหลักสูตรโท/เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เริ่มเรียน สิงหาคม 2564

ทุนการศึกษา

1. ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ป. เอก 13,000-22,000 บาท/เดือน ป. โท 8,000-10,000 บาท/เดือน ให้ตามระยะเวลาของหลักสูตร ป. โท 2 ปี ป. เอก 3 ปี

2. ทุนบางส่วน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ตามระยะเวลาของหลักสูตร ป. โท 2 ปี ป. เอก 3 ปี

ทุนวิจัย: นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนจบการศึกษา ป. โท 135,000 บาท ป. เอก 290,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ
MEng/MSc
– Energy Technology and Management
– Environmental Technology and Management
PhD
– Energy Technology
– Environmental Technology

คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร: https://www.jgsee.kmutt.ac.th/v3/guide-to-admissions/

โทร. 0-2470-8338

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ม.ศิลปากร รับรุ่น 2 สุดโดดเด่น บูรณาการ 3 ศาสตร์ลงตัว

Tue Apr 20 , 2021
สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ […]

YouTube