อัสสัมชัญ เปิดตัวหนังสั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” สร้างจากเรื่องจริง แล้วคุณจะรักแม่…มากยิ่งขึ้น

อัสสัมชัญ เปิดตัวหนังสั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” จากเรื่องจริง แล้วคุณจะรักแม่…มากยิ่งขึ้น พร้อมจัดเสวนาถอดบทเรียนเรื่องคุณธรรม และศาสตร์การ Coaching

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดเปิดตัวภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” โดยถูกสร้างจากเรื่องจริงโดยความร่วมมือของเครือข่ายประชาคมอัสสัมชัญ เพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเยาวชนไทย ให้มีความกตัญญูรู้คุณแม่ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย พร้อมทั้งจัดเสวนาถอดบทเรียน ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและศาสตร์การ Coaching ให้กับผู้ชม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ประธานสถาบันโค้ชไทย และนายกสมาคมการโค้ช มีคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ปกครอง ครู และนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมประจำปีที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และสังคม โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางสมาคมฯ เห็นว่าควรจะสร้างภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์สังคม เชิดชูพระคุณแม่ ในชื่อเรื่องว่า “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของคุณแม่นักเรียนอัสสัมชัญ ในช่วงปี 2536-2540 ผู้ยอมเสียสละแขนของตัวเอง เพื่อรักษาชีวิตของลูกน้อย ภายใต้การบอกเล่าของคุณครูคือ มิสอุไรพร นาคะเสถียรที่ใส่ใจช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีปมปัญหาให้ตระหนักถึงพระคุณแม่ เพื่อจะนำออกแพร่ภาพในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และผ่านทางยูทูปของทางสมาคมฯ

นอกจากนี้ ได้เล็งเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” นี้ จะช่วยให้นักเรียนและเยาวชนไทย ได้รับทราบถึงพระคุณ และความเสียสละของคุณแม่ที่มีให้ลูก ได้เห็นวิธีที่ครูมืออาชีพใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของนักเรียน ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนรู้จักรับผิด และให้อภัย ซึ่งภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้รับเกียรติจากคุณอพันธ์ชนิต บุนนาค ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้มีผลงานล่าสุด คือเป็นผู้อำนวยการผลิตวิดิทัศน์เพลงชาติไทย เวอร์ชั่นปี 2562 มาเป็นผู้อำนวยการผลิต และยังได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับมือทอง และอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย มาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้

โดยภาพยนตร์สั้นดังกล่าว เป็นเรื่องราวของคุณแม่ผู้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจที่จะยอมเสียสละร่างกาย เพื่อพิทักษ์ชีวิตของลูกชาย รวมถึงการเสวนา “ถอดบทเรียนเรื่องคุณธรรม และศาสตร์การ Coaching จากภาพยนตร์สั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” จะสร้างประโยชน์เพิ่มขึ้น ต่อการศึกษาโดยนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน การอบรมแก่ ครู นักเรียนทั่วประเทศและการอบรมโครงการครูไทยหัวใจโค้ชทั่วประเทศ

สามารถชมคลิปภาพยนตร์สั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” ได้ที่ https://youtu.be/3NAxZwNcpSE

ที่มา : มาสเซอร์โสภณ สกุลเรือง

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Chula Safety 2019 ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ

Thu Aug 8 , 2019
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (ศปอส.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Chula Safety 2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ […]

YouTube