นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน ยกระดับมิติอาคารและที่อยู่อาศัย

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน นศ.สถาปัตย์
ยกระดับมิติอาคารและที่อยู่อาศัย

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการ “Si Ex Thesis Exhibition 2019” โชว์ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ กว่า 80 ผลงาน ที่ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ ยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติของอาคารและที่อยู่อาศัย


นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.ธัญบุรี ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบ ประจำปี 2562 นำผลงานที่ผ่านการคัดสรรมานำเสนอกว่า 80 ผลงาน ที่เฮลิกซ์ การ์เด้น ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงทั้งการออกแบบและการพัฒนาประเทศ ในมิติของอาคารและที่อยู่อาศัย


นิทรรศการ Si Ex Thesis Exhibition 2019 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้ใช้ชื่อว่า Si Ex (ซี เอ็กซ์) มาจากการย่อคำของคำว่า Six ซึ่งหมายถึง เลขหก ที่เชื่อมโยงถึงทำเลที่ตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในพื้นที่คลอง 6 และอีกคำคือ Exhibition นิทรรศการ โดยเป้าหมายสำคัญคือการโชว์ศักยภาพของนักศึกษาในชั้นปีที่ 5 ที่ถือว่ามีความพร้อมในการเข้าสู่การทำงาน สะท้อนความคิดความสามารถและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายจากหลายกลุ่ม ทั้ง นิสิตนักศึกษา นักเรียน สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ ศิลปิน นักแสดง นักเขียน ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ผ่านการใช้พื้นที่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ในผลงานของนักศึกษา สอดแทรกความรู้ และปลูกฝังทัศนคติในการพัฒนาประเทศด้านสถาปัตยกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำไปสู่การพัฒนาเพื่อคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลต่อไป
ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน กระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ และสะท้อนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน ภายใต้หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและผู้สนใจต่าง ๆ โดยจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างยิ่งในด้านประสบการณ์และการพัฒนาทักษะทั้งด้านความคิด การผลิตและการนำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบที่จะเอื้อต่อการมีงานทำต่อไปในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา


ด้าน คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส Project Development บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวถึงนิทรรศการ Si Ex Thesis Exhibition 2019 ครั้งนี้ว่าได้เห็นหลายผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ สะท้อนถึงความรู้ความสามารถในแนวทางการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่ดี และเห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอผลงานภายใต้นิทรรศการทั้งจากคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ในการนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกมาแสดงในพื้นที่ใจกลางเมือง กทม. ซึ่งถือเป็นประโยชน์ เป็นแรงบันดาลใจด้านการออกแบบต่อไปได้ และถือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้คนเป็นที่รู้จัก รวมถึงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่เป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการออกแบบมากขึ้น


คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่าแนวโน้มในอนาคตของสถาปัตยกรรมจะมีความละเอียดอ่อนและมีความแม่นยำสูง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่ไม่เพียงแค่สวยหรือแปลกเท่านั้น แต่จะต้องเกิดความคุ้มค่าในระยะยาว มีการบูรณาการในศาสตร์อื่น ๆ ร่วมด้วย ที่สำคัญจะต้องมีความมั่นคงและยั่งยืน

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ม.ศิลปากร จัดงานถวายพระพร วันแม่

Fri Aug 9 , 2019
          เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

YouTube