ทุนเต็มจำนวนป.ตรีที่Boston

November 3, 2017 – Boston, MA.
Campus stock photography.
Photo by Janice Checchio for Boston University Photography.

สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีสิทธิต่ออายุทุนตลอดโปรแกรม 4 ปี หากทำผลการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยบอสตัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐแมตซาชูเซสต์ (Massachusetts)  ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1839  โดยนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ 3 ท่านเป็นผู้ร่วมมือกันก่อตั้งขึ้น  มหาวิทยาลัยบอสตันได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 133 เอเคอร์    เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา

ปัจจุบันBUเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก มีคณะทั้งหมด 18 คณะ โดยมีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย และทางด้านการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาอีกด้วย

Boston University Trustee Scholarships for International Students in USA, 2020 หรือเรียกว่าทุน Trustee Scholarshipให้ทั้งสิ้น 20 ทุนทั้งผู้สมัครในประเทศและต่างประเทศ ในการเรียนโปรแกรมปริญญาตรีที่ไม่จำกัดสาขาโดยผู้มาจากนอกสหรัฐ ต้องมีหลักฐานคะแนนทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยืนยันว่าสามารถจะเรียนที่มหาวิทยาลัยได้

ทุนเต็มจำนวนนี้ ครอบคลุม full undergraduate tuition plus the University orientation and mandatory undergraduate student fees นอกจากนี้ผู้ได้ทุนยังมีสิทธิได้รับการพิจารณาต่ออายุทุนในปีต่อ ๆ ไปตลอดโปรแกรม 4 ปีในกรณีทำผลงานได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

         คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครขอทุน

-เป็นผู้มีผลการเรียนที่โดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น ผู้ได้ทุนที่ผ่านมาจำนวนมากได้เกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมปลาย เต็ม 4.0 และจัดอยู่ในกลุ่มท็อป 5-10% ของห้อง

-มีความสามารถที่พิเศษมากกว่าคนปกติ ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ หรือความสำเร็จที่โดดเด่นมาก

ผู้สนใจสมัครขอทุน ต้องดำเนินการสมัคร ภายใน 1 ธันวาคม 2019

 

Apply Now

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

205ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เรียนต่อปริญญาโท-เอก

Mon Nov 4 , 2019
สำนักงานก.พ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรในกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 หรือทุนทั่วไประดับปริญญา ทุนที่รับสมัครสอบ 204 หน่วย รวม […]

YouTube