ทุนป.ตรี-โทที่Western Australia

University of Western Australia มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สมัครต่างชาติที่ระบุ(รวมทั้งไทย) ในการมาเรียนใน 3 สาขาหลักคือ Commerce, Computer Science และ Engineering เปิดรับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2019

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่มีแคมปัสหลักอยู่ในเมืองเพิร์ธ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก นอกจากนี้ยังมีแคมปัสรองอยู่ที่ Albany รวมทั้งมีตัวแทนสาขาต่าง ๆ อยู่ที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง โดย QS World Rankings ให้คะแนนสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ระดับ 5 ดาวและยังได้รับการจัดอยู่ใน 1  เปอร์เซ็นต์แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ทุน University of Western Australia International Achievement Scholarship in Australia, 2019 เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนจากต่างชาติที่กำหนด ได้แก่ China, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Sri Lanka และIndonesia

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่กำหนด และลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลากับมหาวิทยาลัย

-เลือกหลักสูตรภายใต้การกำหนดของโปรแกรมให้ทุน

-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี

 

Scholarship Link

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

USQในออสเตรเลียให้ทุนค่าเรียน20%

Tue Sep 17 , 2019
University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional […]

YouTube